Vi bruger ikke cookies

ID-mærkning

ID-mark

Lost lugage? Please contact us on mobile phone no.:
  • +45 two one 4 6 zero 8 50

Har du fundet eller fået tilbudt noget der er mærket med "tingene.dk"?

så må du meget gerne sende os en e-mail, så kontakter vi dig.

Have you found or been offered anything that is marked with "tingene.dk" (means things.dk)?

you are very welcome to drop us an e-mail, then we will contact you.

QR kode

mærke med ætsehuller

Er der en dusør? Formentlig ikke, men det kan være afhængigt af hvad der er forsvundet.

min adresse er postmaster på tingene.dk, erstat ordet "på" med et "@", vi ønsker ikke at skrive adressen helt, idet den da vil blive læst af diverse spam relaterede robotter

postmaster-slettes@tingene.væk.dk du kan bruge dette link, og så blot fjerne det overfldige: "-slettes" og ".væk"

beklager besværet, men tak for hjælpen

Is there a reward? Probably not, but it depends.

my address is postmaster at tingene.dk, please substitute the word "at" with a "@", We do not wish to write the address in full, due to the risk of spammails

postmaster-delete@tingene.remove.dk you can use this link, just delete the extras: "-delete" and ".remove"

We are sorry for the extra work, but thanks for the help